Sàng Lọc Ứng Viên

Cách phát hiện đúng nhân tài tiềm ẩn trong hàng ngàn ứng viên

Người tài thương xuất thân thấp hèn. Nhưng người xuất thân thấp hèn, hễ được mọi người ca ngợi, thì giá trị của người ấy được “dân gian” thừa nhận,

Một số việc cần lưu ý sau sẽ giúp bạn trong tuyển dụng

* Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành: Đây là một con dao hai lưỡi. Một mặt, họ hiểu biết chuyên ngành và có những mối quan hệ rất có

Việc tuyển dụng trợ lý giỏi có không khó

Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, bạn nên gặp hai ứng viên tốt nhất ít nhất ba lần tại những địa điểm khác nhau. Điều này sẽ giúp

Vũ khí tốt nhất cho “cuộc chiến” tìm ứng viên giỏi

Và cuối cùng, đương nhiên là bạn hoàn toàn có thể có những cách thức riêng của bạn để trang bị cho mình vũ khí cho cuộc chiến tìm nhân

Có nên hay không lựa chọn nhân viên nhiều kinh nghiệm?

“Nếu doanh nghiệp bạn thay đổi, bạn cần cân nhắc để cố gắng đào tạo lại cho mọi người, không chỉ ở các kỹ năng mà còn ở chính giá

Đánh giá thực hiện công việc của các nhân viên

Tức chuyển văn bản cho người tham gia đánh giá để họ đọc và học. Nhưng phương pháp này chỉ nên làm những công việc dễ thực hiện việc đánh