Đánh Giá Nhân Viên

Làm thế nào để đánh giá đúng về năng lực thật của nhân viên?

Muốn đánh giá đúng năng lực của nhân viên, lãnh đạo cần tuân thủ một nguyên tắc – đó là không nên dựa vào những cái nhìn cá nhân một

8 quan niệm rất là sai lầm trong đánh giá nhân viên

Điều này có thể đúng nhưng chưa chắc sẽ giúp nhân viên thành công. Nghiên cứu cho thấy những người thành công không chỉ theo đuổi hạnh phúc của riêng

Sáu điều cần chú ý khi định đánh giá nhân sự

Muốn tạo được động lực làm việc nhà quản lý cần đánh giá khách quan dựa trên năng lực thực sự của nhân viên qua tiêu chí rõ ràng. Đôi

Những tiêu chí cần thiết để đánh giá nhân viên

Trên thực tế, để đánh giá một cách khách quan nhất, các doanh nghiệp thường đưa ra những bảng KPI với những mục tiêu theo lộ trình nhất định để

Đánh giá nhân viên: Công việc này dễ hay khó?

Một nội dung quan trọng hơn trong cuộc trao đổi với nhân viên chính là Xác lập mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo và các kế hoạch hành động,

Doanh nghiệp hay thất bại trong quy trình đánh giá nhân viên?

Đánh giá đúng năng lực nhân viên để kịp thời điều chỉnh công việc và vị trí phù hợp với năng lực để phát huy hiệu quả làm việc ở