Điều Hành Nhân Sự

6 cách quan tâm nhân viên ngắn hạn để giữ chân người giỏi

Một số công ty đã chuyển sang mô hình lịch làm việc “khi cần người thì có ngay”. Theo đó, người lao động chỉ được liên hệ vào giờ phút

Nghệ thuật giúp quản lý nhân sự đạt hiệu quả nhất

Luôn tin tưởng lẫn nhau: Các nhân viên làm việc với nhau trên tinh thần hợp tác và thân thiện, với sếp là sự tôn trọng giữa nhân viên cấp

Những điều cần phải làm ngay trong việc quản lý nhân sự

Vì thế, Liz Ryan, người có kinh nghiệm làm việc cho nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 (Mỹ), chia sẻ những việc mà các nhà quản lý nhân

Kỹ năng lãnh đạo như thế nào là quản lý giỏi

Những vị sếp giỏi xem công nghệ là một phương tiện để giải phóng con người khỏi một số công việc thủ công, có nhiều thời gian để sáng tạo

9 sai lầm các lãnh đạo dễ mắc phải quản lý con người

Khi một vị sếp dành thời gian để công nhận thành tích của các nhân viên dưới quyền, kết quả anh ta thu được là cả tinh thần, hiệu suất

Quản lý nhân sự chính là nghệ thuật dẫn đến thành công

Sự thành công đó phụ thuộc vào kinh nghiệm, sự hợp lý trong ứng xử của mỗi nhà quản lý. Nếu doanh nghiệp có giải pháp đúng, họ sẽ có